LASSER ONA GOLD Mampara de dutxa a mida: UN FIX + UNA PORTA
Mampara de dutxa LASSER ONA GOLD frontal entre parets, un fix i una porta practicable de 90º obertura exterior.
 
- Mampara per a dutxa frontal amb un fix i una porta practicable 90º.
 
- Obertura exterior, fixació a paret amb "U" d'acer inoxidable.
 
- Vidre trempat de seguretat de 8mm. el fix i 6mm. la porta.
 
- Ferratges de llautó cromat, ACABAT BRILLANT.
 
- Opció tractament anticalç AQUANET.
 
- El preu no inclou el muntatge
 
DESCRIPCIÓ
 
Mampara frontal per a dutxa amb un vidre fix i una porta practicable d'obertura 90º cap a l'exterior. El model Ona Serie Gold de Lasser té juntes d'estanquitat d'última generació, vidre trempat de seguretat de 8 mm. al fix i de 6 mm. a la porta, es poden escollir diferents mides (veure apartat mides i detalls). Ferratges de llautó cromat en acabat brillant. Fixació a la paret mitjançant perfil amb forma de "U".
 
Opcionalment pot demanar el tractament AQUANET, un sistema de segellat dels microporus del vidre de la mampara. Amb el tractament AQUANET les gotes d'aigua rellisquen i no queden estancades, d'aquesta manera s'evita la formació de  restes de calç. La durabilitat d'Aquanet depèn principalment de la duresa de l'aigua i de la freqüència d'ús de la mampara. Cal tenir en compte que els productes de neteja abrasius perjudiquen el vidre, així doncs, es recomana utilitzar productes biològics amb un contingut baix de PH.

                             VIDRE AMB AQUANET         VIDRE SENSE AQUANET   
 
 
MIDES I DETALLS

Mides normalitzades o estàndard:
 
AMPLE: de 60 a 140 cms.
 
 ALÇADA: 195 cms.
 
Mides especials:
 
Si l'ample és inferior a 60,1 cms o superior a 140 cms, consultar factibilitat tècnica i preus.

Si l'alçada és superior a 195 cms (fins a 210 cms), consultar factibilitat tècnica i preus.

Si l'alçada és inferior a 195 cms, no s'incrementarà el preu.

Per veure els preus i les mides disponibles anar a la pestanya TARIFA DE PREUS.

Fixació a paret mitjançant un perfil en forma de "U". Existeix la possibilitat de fixar la mampara amb colzes, sota comanda i amb un recàrrec de 70€.

 
SERVEI D'INSTAL·LACIÓ

Disposem de Servei de muntatge, medició i transport per a aquest producte. Preus de la instal·lació a partir de 95 euros.
 
Si necessita algun tipus d'informació concreta, no dubti en accedir a la pestanya SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ.
 
DETALLS
 
 
 
 
 
                 FIXACIÓ DE LA MAMPARA A LA PARET                 
TANCAMENT INFERIOR MAMPARA 
 
 
 
 
 
 
                   
         FIXACIÓ A LA PARET AMB PERFIL "U"                     FIXACIÓ A LA PARET AMB COLZE 
 
 

A CONTINUACIÓ POT ESCOLLIR ENTRE LES DIFERENTS OPCIONS I PER CONTINUAR AMB LA SEVA COMPRA FACI CILC AL BOTÓ "COMPRAR"

 

Mida ample mampara
60,1-80 cm   799,81 €
80,1-100 cm   845,79 €
100,1-120 cm   892,98 €
120,1-140 cm   938,96 €
Fixació paret
Fixació esquerra   0,00 €
Fixació dreta   0,00 €
Tipus de fixació
Fixació amb perfil "U"   0,00 €
Fixació amb colze   84,70 €
Tractament anticalç
Sense AQUANET   0,00 €
Amb AQUANET   127,05 €
0,00 €  0,00 €
(21,00% IVA inclòs)
Tots els productes de Lasser estan coberts per la LEY 23/2003, DE 10 DE JULIO DE 2003, DE GARANTIAS EN LA VENTA DE BIENES DE CONSUMO. BOE 11-07-2003.Els productes estan fabricats amb materials de gran qualitat, i no presenten problemes sempre i quan s’utilitzin dins de l’ús normal per al qual han estat dissenyats. Les mampares de bany tenen una garantia de dos anys dels seus materials, excepte dels materials de PVC, els quals no disposen de garantia, ja que varien en funció de l’ús. En cas que la mampara no pugui ser retornada a fàbrica per a la seva inspecció i reparació, INDUSTRIAS LASSER, S.A. subministrarà totes les peces necessàries, prèvia identificació com a fabricant original del producte garantit, amb la revisió d’un instal·lador autoritzat. Durant la vigència de la garantia, MITRA LLAR, S.L. no es fa responsable de cap desperfecte ocasionat pel transport, mala utilització o mala manipulació per personal que no sigui de MITRA LLAR, S.L. o INDUSTRIAS LASSER, S.A. o pels seus serveis autoritzats.El possible desperfecte ocasionat pel transport estarà cobert per l’assegurança corresponent. En cas de detectar algun desperfecte comuniqui-ho en aquell moment a l'empleat de l'agència de transport i faci-ho constar en el document del lliurament. A partir d'aquest instat sols disposarà de 24 hores per formular la corresponent reclamació, mitjançant un fax o mail.
Articles relacionats
FIORA SILEX EXTRAPLÀ, plat de dutxa de LLIURAMENT IMMEDIAT
- Plat de dutxa extraplà, model SILEX LLIURAMENT IMMEDIAT, rectangular, vàlvula inclosa
FIORA SILEX EMMARCAT, plat de dutxa de LLIURAMENT IMMEDIAT
- Plat de dutxa model SILEX, LLIURAMENT IMMEDIAT rectangular i emmarcat, vàlvula inclosa
LASSER ONA CYAN Mampara de dutxa frontal a mida UNA PORTA
Mampara de dutxa LASSER ONA CYAN frontal entre parets. Amb una porta practicable de 90º obertura exterior.
Lasser SPACE HAMPTON Mampara frontal dutxa, tres FIXS a mida, 1 barra perpendicular a la paret
Mampara de dutxa 3 fixs de vidre trempat de 10mm de gruix, transparet, subjecte amb esquadres. Fixació a la paret mitjançant perfil en forma d' "U" i 1 barra perpendicular.
Característiques i manteniment de mampares Lasser
Descripció general i manteniment de mampares Lasser
 
Sol·licitud d'informació
Comentari sol·licitud d'informació
Nom i Cognoms
e-mail
Telèfon
Imatge de seguretat* :


Consulta